Το έργο

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο φαγητό σπαταλάμε καθημερινά; Ενώ παράγεται περισσότερο φαγητό απ’ όσο χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού, κάθε χρόνο σχεδόν το ένα τρίτο των τροφίμων χάνεται ή πετιέται, τη στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν τις επισιτιστικές τους ανάγκες.

Το SAVING είναι ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζεται από τον φορέα Arrabal AID και εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή. Ως απάντηση στην άμεση ανάγκη για αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης, προτείνεται ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις βιώσιμες επιλογές, την ασφαλή κατανάλωση και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
Μετά τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών του τομέα της νεολαίας και των νέων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, η οποία διαθέτει Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για τη βιωσιμότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και τη μηδενική σπατάλη τροφίμων και χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:

[1]. Βιωσιμότητα, κοινωνία και οικονομία

[2]. Βιολογική καλλιέργεια και παραγωγή τροφίμων βάσει των καιρικών συνθηκών

[3]. Κοινωνική και επαγγελματική ευημερία των νέων ανθρώπων

[4]. Επισιτιστική ασφάλεια και μηδενική σπατάλη τροφίμων

[5]. Βιώσιμη στρατηγική για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Η αποτελεσματικότητα των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων ελέγχθηκε μέσω πιλοτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα οποία συμμετείχαν νέοι και επαγγελματίες του τομέα της νεολαίας που ενδιαφέρονται για την επισιτιστική ασφάλεια και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Scroll to Top